Όμιλος D GROUP

Ο Όμιλος D GROUP είναι ο δυναμικότερος και ταχύτατα αναπτυσσόμενός φορέας στον χώρο της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και της πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού και συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

Ιδρυτής του Ομίλου είναι ο Δρ Δημήτριος Δερπάνης, ο οποίος δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο χώρο τα τελευταία 25 χρόνια.

Στα δύο campuses του Ομίλου, στο κέντρο της Αθήνας σε 2500 τ.μ. ( εκ των οποίων τα 1800 ιδιόκτητα) 7 business units και απασχολούνται σήμερα 90 πεπειραμένα μόνιμα στελέχη καθώς και 150 στελέχη με σχέση μερικής απασχόλησης.

Περισσότερα...

Στους χώρους του ιστορικού κτιρίου επί της οδού Ακαδημίας 98-100 στην πλατεία Κάνιγγος και σε έκταση 500 τ.μ., στεγάζονται στον 2ο όροφο οι Διοικητικές υπηρεσίες του Ομίλου. Στον 3ο όροφο, σε 800 τ.μ., στεγάζεται η Σχολή Δραματικής Τέχνης 'ΘΕΑΤΡΟΥ 100'. Στον 5ο όροφο λειτουργούν τα τμήματα του Φορέα Πιστοποίησης. Στο ισόγειο, σε έκταση 400 τ.μ., λειτουργούν :

  • Το Κέντρο Εγγραφών,
  • Ο χώρος αναψυχής με καφέ-μπαρ που σερβίρει ποιοτικά ροφήματα και ελαφριά καλομαγειρεμένα γεύματα,
  • Ειδικός χώρος για συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις από τους σπουδαστές του Ομίλου D GROUP.

Ο Όμιλος D GROUP κατέχει σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργαζόμενων κέντρων στην Ελλάδα και την Κύπρο (350 κέντρα εκ των οποίων τα 30 στην Κύπρο).Επιπλέον των παραπάνω ο Όμιλος D GROUP έχει ιδρύσει στην Κύπρο την εταιρεία UCERT CYPRUS.

Ο Όμιλος D GROUP είναι ο δυναμικότερος και ταχύτατα αναπτυσσόμενός φορέας στον χώρο της  εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και  της πιστοποίησης ανθρώπινου δυναμικού και συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

 Ιδρυτής του Ομίλου είναι ο Δρ Δημήτριος Δερπάνης, ο οποίος δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο χώρο τα τελευταία 25 χρόνια.

Στα δύο campuses του Ομίλου, στο κέντρο της Αθήνας σε 2500 τ.μ. ( εκ των οποίων τα 1800 ιδιόκτητα) 7 business units και απασχολούνται σήμερα 90 πεπειραμένα μόνιμα στελέχη καθώς και 150 στελέχη με σχέση μερικής απασχόλησης.

Περισσότερα...

Στους χώρους του ιστορικού κτιρίου επί της οδού Ακαδημίας 98-100 στην πλατεία Κάνιγγος και σε έκταση 500 τ.μ., στεγάζονται στον 2ο όροφο οι Διοικητικές υπηρεσίες του Ομίλου. Στον 3ο όροφο, σε 800 τ.μ., στεγάζεται η Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης 'Τεχνών 100'. Στον 5ο όροφο λειτουργούν τα τμήματα του Φορέα Πιστοποίησης. Στο ισόγειο, σε έκταση 400 τ.μ., λειτουργούν :

  • Το Κέντρο Εγγραφών,
  • Ο χώρος αναψυχής με καφέ-μπαρ που σερβίρει ποιοτικά ροφήματα και ελαφριά καλομαγειρεμένα γεύματα,
  • Ειδικός χώρος για συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις από τους σπουδαστές του Ομίλου D GROUP.

Ο Όμιλος D GROUP κατέχει σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργαζόμενων κέντρων στην Ελλάδα και την Κύπρο (1600 κέντρα εκ των οποίων τα 60 στην Κύπρο).Επιπλέον των παραπάνω ο Όμιλος D GROUP έχει ιδρύσει στην Κύπρο την εταιρεία UCERT CYPRUS.

Ο Διεθνής Φορέας Πιστοποίησης UCERT, αναγνωρισμένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Υπουργείο Παιδείας), δημιουργήθηκε για να κάνει τη διαφορά στον τομέα της Πιστοποίησης Φυσικών Προσώπων και Συστημάτων Διαχείρισης.

Αντιπροσωπεύει αποκλειστικά για την Ελλάδα το Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου, για 23 μεταπτυχιακά προγράμματα, με σπουδές εξ αποστάσεως.

Διενεργεί 9 φορές το χρόνο, εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας με απόλυτη ασφάλεια και διαφάνεια και με ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σε 45 ημέρες.

Διοργανώνει σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους, αυτοαπασχολούμενους και εργαζομένους.

Χορηγεί πιστοποιητικά χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Χορηγεί Πιστοποιητικά ISO συστημάτων διαχείρισης.

Περισσότερα...

Η UCERT είναι φορέας αναγνωρισμένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Υπουργείο Παιδείας) για την πιστοποίηση Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ σε φυσικά πρόσωπα. Τα πιστοποιητικά του αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για πρόσληψη στο Δημόσιο.

Πιστοποιημένος κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 για την παροχή πιστοποιήσεων γνώσεων και δεξιοτήτων σε φυσικά πρόσωπα και Συστημάτων Διαχείρισης σε νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις και οργανισμούς).

Διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά :

→ ΕΛΟΤ EN ISO / IEC 17024:2012 για την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε φυσικά πρόσωπα (σε 390 σχήματα πιστοποίησης με εξετάσεις που υλοποιούνται διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως) και

→ ΕΛΟΤ EN ISO / IEC 17021-1:2015 για την πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης σε νομικά πρόσωπα κατά

ISO 9001:2015

ISO/IEC 27001:2013

ISO 27701:2019

ISO 37001:2016

ISO 21001:2018

ISO 29993:2017

Οι εν λόγω πιστοποιήσεις θα χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ο Όμιλος D GROUP έχει συνάψει ήδη σχετικές συμβάσεις (τα ήδη συμβεβλημένα έργα είναι προϋπολογισμού 40.000.000€), ενώ πρόκειται να συμμετέχει σε διαγωνισμούς για 150.000.000 για την περίοδο 2022-2024.

Πέρα των παραπάνω, ο Φορέας έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με φορείς και οργανισμούς του εξωτερικού μεταξύ των οποίων:

Τον αναγνωρισμένο από το Ofqual Βρετανικό φορέα πιστοποίησης OCN London για λογαριασμό του οποίου έχει αναλάβει την προώθηση των πιστοποιητικών Αγγλικής γλώσσας, επιπέδων Β1 έως Γ2, αποδεκτών από το ΑΣΕΠ, καθώς και μιας σειράς πιστοποιητικών επαγγελματικών δεξιοτήτων επιπέδων 5 και 7. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας δημιουργήθηκε ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών κέντρων 1900 μελών, ενώ στις εξετάσεις πιστοποίησης συμμετείχαν περισσότεροι από 6.000 υποψήφιοι (σε διάστημα δύο ετών).

Το ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου για λογαριασμό του οποίου έχει αναλάβει την προώθηση των διά ζώσης και εξ αποστάσεως προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών του. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας περισσότεροι από 5.500 υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές επέλεξαν το Πανεπιστήμιο Frederick για τις σπουδές τους (με μέσο όρο διδάκτρων 5.000,00€, ενώ, κάθε χρόνο, εγγράφονται περίπου 1500 φοιτητές).

Ο Διεθνής Φορέας Πιστοποίησης UCERT, αναγνωρισμένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Υπουργείο Παιδείας), δημιουργήθηκε για να κάνει τη διαφορά στον τομέα της Πιστοποίησης Φυσικών Προσώπων και Συστημάτων Διαχείρισης.

Αντιπροσωπεύει αποκλειστικά για την Ελλάδα το Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου, για 23 μεταπτυχιακά προγράμματα, με σπουδές εξ αποστάσεως.

Διενεργεί 9 φορές το χρόνο, εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής γλώσσας με απόλυτη ασφάλεια και διαφάνεια και με ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σε 45 ημέρες.

Διοργανώνει σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους, αυτοαπασχολούμενους και εργαζομένους.

Χορηγεί πιστοποιητικά χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Χορηγεί Πιστοποιητικά ISO συστημάτων διαχείρισης.

Περισσότερα...

Η UCERT είναι φορέας αναγνωρισμένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Υπουργείο Παιδείας) για την πιστοποίηση Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ σε φυσικά πρόσωπα. Τα πιστοποιητικά του αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για πρόσληψη στο Δημόσιο.

Πιστοποιημένος κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 για την παροχή πιστοποιήσεων γνώσεων και δεξιοτήτων σε φυσικά πρόσωπα και Συστημάτων Διαχείρισης σε νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις και οργανισμούς).

Διαπιστευμένος από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά :

→ ΕΛΟΤ EN ISO / IEC 17024:2012 για την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε φυσικά πρόσωπα (σε 390 σχήματα πιστοποίησης με εξετάσεις που υλοποιούνται διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως) και

→ ΕΛΟΤ EN ISO / IEC 17021-1:2015 για την πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης σε νομικά πρόσωπα κατά

ISO 9001:2015

ISO/IEC 27001:2013

ISO 27701:2019

ISO 37001:2016

ISO 21001:2018

ISO 29993:2017

Οι εν λόγω πιστοποιήσεις θα χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ο Όμιλος D GROUP έχει συνάψει ήδη σχετικές συμβάσεις (τα ήδη συμβεβλημένα έργα είναι προϋπολογισμού 40.000.000€), ενώ πρόκειται να συμμετέχει σε διαγωνισμούς για 150.000.000 για την περίοδο 2022-2024.

Πέρα των παραπάνω, ο Φορέας έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με φορείς και οργανισμούς του εξωτερικού μεταξύ των οποίων:

Τον αναγνωρισμένο από το Ofqual Βρετανικό φορέα πιστοποίησης OCN London για λογαριασμό του οποίου έχει αναλάβει την προώθηση των πιστοποιητικών Αγγλικής γλώσσας, επιπέδων Β1 έως Γ2, αποδεκτών από το ΑΣΕΠ, καθώς και μιας σειράς πιστοποιητικών επαγγελματικών δεξιοτήτων επιπέδων 5 και 7. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας δημιουργήθηκε ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών κέντρων 1900 μελών, ενώ στις εξετάσεις πιστοποίησης συμμετείχαν περισσότεροι από 6.000 υποψήφιοι (σε διάστημα δύο ετών).

Το ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Frederick της Κύπρου για λογαριασμό του οποίου έχει αναλάβει την προώθηση των διά ζώσης και εξ αποστάσεως προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών του. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας περισσότεροι από 5.500 υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές επέλεξαν το Πανεπιστήμιο Frederick για τις σπουδές τους (με μέσο όρο διδάκτρων 5.000,00€, ενώ, κάθε χρόνο, εγγράφονται περίπου 1300 φοιτητές).

Η UCERT CYPRUS, θυγατρική εταιρία της UCERT, έχει ως πρωταρχικό στόχο την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πιστοποίησης που θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου και που θα συνδέονται άμεσα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Με προσήλωση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και ευέλικτων λύσεων, την πολυετή εμπειρία των στελεχών της στο χώρο της πιστοποίησης αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη επιλογή συνεργασίας, καθώς στον «πυρήνα» του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι ανάγκες των συνεργατών και των υποψηφίων.

Σχολή Θεάτρου 10Θ είναι μια ιδιωτική ανώτερη σχολή δραματικής τέχνης με έδρα στο κέντρο της Αθήνας. Στόχος της είναι να εκπαιδεύσει νέους ηθοποιούς ακολουθώντας ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών πλήρως εναρμονισμένο με τους κανονισμούς οργάνωσης και λειτουργίας των αντίστοιχων σχολών στην Ελλάδα και κατάλληλα προσαρμοσμένο στις μελλοντικές προκλήσεις του επαγγέλματος. οαπασχολούμενους και εργαζομένους.

Χορηγεί πιστοποιητικά χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Χορηγεί Πιστοποιητικά ISO συστημάτων διαχείρισης.

Περισσότερα...

Η ομάδα των καθηγητών της σχολής απαρτίζεται από καταξιωμένους δασκάλους και δημιουργούς των παραστατικών τεχνών καθώς και από επισκέπτες καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα εμπλουτίσουν το πρόγραμμα με σειρά masterclasses και σεμιναρίων.

Οι σπουδαστές της Θεάτρου100 θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις δυνατότητες και τα όρια τους και να αποκτήσουν ένα νέο τρόπο σκέψης και δράσης ως επαγγελματίες του χώρου. Η φοίτηση στη σχολή είναι τριετής και υποχρεωτική.

Η UCERT CYPRUS, θυγατρική εταιρία της UCERT, έχει ως πρωταρχικό στόχο την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πιστοποίησης που θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου και που θα συνδέονται άμεσα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Με προσήλωση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και ευέλικτων λύσεων, την πολυετή εμπειρία των στελεχών της στο χώρο της πιστοποίησης αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη επιλογή συνεργασίας, καθώς στον «πυρήνα» του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι ανάγκες των συνεργατών και των υποψηφίων.

Σχολή Θεάτρου 100 είναι μια ιδιωτική ανώτερη σχολή δραματικής τέχνης με έδρα στο κέντρο της Αθήνας. Στόχος της είναι να εκπαιδεύσει νέους ηθοποιούς ακολουθώντας ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών πλήρως εναρμονισμένο με τους κανονισμούς οργάνωσης και λειτουργίας των αντίστοιχων σχολών στην Ελλάδα και κατάλληλα προσαρμοσμένο στις μελλοντικές προκλήσεις του επαγγέλματος. λούμενους και εργαζομένους.

Χορηγεί πιστοποιητικά χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Χορηγεί Πιστοποιητικά ISO συστημάτων διαχείρισης.

Περισσότερα...

Η ομάδα των καθηγητών της σχολής απαρτίζεται από καταξιωμένους δασκάλους και δημιουργούς των παραστατικών τεχνών καθώς και από επισκέπτες καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα εμπλουτίσουν το πρόγραμμα με σειρά masterclasses και σεμιναρίων.

Οι σπουδαστές της Θεάτρου100 θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις δυνατότητες και τα όρια τους και να αποκτήσουν ένα νέο τρόπο σκέψης και δράσης ως επαγγελματίες του χώρου. Η φοίτηση στη σχολή είναι τριετής και υποχρεωτική.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Η Διεύθυνσή μας

Ακαδημίας 98-100, Αθήνα, 10677

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

+30 21 0710 1410

Φόρμα Επικοινωνίας

Η Διεύθυνσή μας

Ακαδημίας 98-100, Αθήνα, 10677

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

+30 21 0710 1410

ucert-logo
ucert-cyprus-400×150

Συνεργασίες